top of page

Betingelser

I forbindelse med afslibning og behandling

- Rydning

I alle rum hvor afslibning/afhøvling og behandling skal foregå, skal gulvene være ryddet.

- Afdækning

Indbosgenstande der ikke lader sig flytte, samt tilstødende lokaler bør afdækkes støvtæt (kundens ansvar).

- Tekniske installationer

Ledninger, kabler og rør skal fjernes fra gulvet eller demonteres i modsat fald er Sønderjysk Gulvafslibning uden ansvar ved beskadigelse.

- Fjernelse af lister, søm m.m.

Fejelister, skinner, gulvbelægninger/-plader, rosetter, søm og stifter skal fjernes fra gulvoverfladen.
Søm skal være dykket min. 2 mm. Dette kan tilbydes af Sønderjysk Gulvafslibning mod betaling.

- Støvpartikler og urenheder i overfladen

Efter endt afslibning og efterbehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen. Endvidere kan der forekomme urenheder i overfladebehandlingen som følge af snavs i rillerne mellem gulvbrædderne. Gulvsliberne er uden ansvar for dette.

- El

Elinstallationen skal være autoriseret og der skal være fri adgang til min. 220v/13A i brugbare stikkontakter i de berørte lokaler. Evt. assistance fra elektriker/elværk er på kundens regning.

- Rumtemperatur

I 3 dage inden gulvbehandlingen skal der være min. 18 C rumtemperatur.

- Støv, støj og lugtgener

Støv-, støj- og lugtgener må i et vist omfang forventes. Ved slibning af trapper og gulve med spartelmasse må støv i et større omfang forventes
Mindre mængder meget fint støv vil der altid komme.

- Vægge, fodpaneler og sokler

Ved gulvafslibning og overfladebehandling, kan der forekomme småskader (småridser, olie-/lak-/ludstrint) på vægge, træværk og paneler. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibningen og efterbehandlingen.

- Affald

Affald fra arbejdet opsamles i sække. Dette kan fjernes af Sønderjysk Gulvafslibning mod separat betaling.

- Gennemslibning

Sønderjysk Gulvafslibning er uden ansvar for evt. gennemslibning af slidlaget i lamel- og parketgulve. Sønderjysk Gulvafslibning er ej heller ansvarlige for ”parketstavslip”, dvs. parketstave der løsner sig i forbindelse med gulvbehandlingen.

bottom of page